LukukausimaksutLUKUKAUSIMAKSUT LUKUVUONNA 2020 - 2021

Lukukausimaksu määräytyy tanssitunnin pituuden sekä tuntien viikkotuntimäärän perusteella.
Lukuvuonna 2020 - 2021 lukukauden pituus on 17 opetusviikkoa, taaperoilla 14 viikkoa.

Tunnin pituus 1 tanssikerta viikossa
30 min. 126 euroa
45 min. 150 euroa
60 min. 162 euroa
75 min. 176 euroa
90 min. 192 euroa


Poikkeuksena ylläoleviin hintoihin ovat taaperotanssitunnit. Taaperotanssituntien lukukausimaksu on 96 euroa, koska ryhmä kokoontuu vain 14 kertaa lukukauden aikana.

 Useamman viikkotunnin alennukset löytyvät Alennukset -kohdasta. TÄYDENTÄVÄT OPINNOT: TOP-TUNNIT LUKUVUONNA 2020 - 2021

Tanssilajiopintojen ohella oppilas voi osallistua täydentävien opintojen TOP-tunneille. TOP-tunnit sijoittuvat lukujärjestykseen.

TOP-tuntien hinnat riippuvat opintojakson pituudesta. TOP-kokonaisuudet laskutetaan lukukausimaksujen yhteydessä sen lukukauden (kevät / syksy) alussa, jonka aikana jakso toteutuu. Yhden TOP-tunnin pituus on 75 minuuttia. Yksi kokoontuminen voi koostua yhdestä tai useammasta TOP-tunnista. Osalle TOP-jaksoista voi osallistua Drop-in -periaatteella, eli kertamaksulla. Pääsääntöisesti jaksot ovat kokonaisuuksia, joille ilmoittaudutaan.

TOP-jaksojen hinnat Vinhan oppilaille
TOP-jaksot eivät oikeuta muihin alennuksiin

TOP-tuntien lukumäärä  Hinta
5 krt 45 euroa
10 krt 80 euroa
15 krt 105 euroa
   


TOP-jaksojen hinnat muille kuin Vinhan oppilaille 
(Ei aikaisempia tanssiopintoja Vinhassa tai muita tanssitunteja)

TOP-tuntien lukumäärä  Hinta
5 krt 55 euroa
10 krt 100 euroa
15 krt 135 euroa
   KOKEILU-/ REKISTERÖINTIMAKSU

Uusi oppilas voi kokeilla tanssiharrastusta 10 euron uuden oppilaan rekisteröintimaksulla kahden tanssitunnin verran. Kokeiluajan jälkeen tanssipaikan voi vielä veloituksetta peruuttaa. Rekisteröintimaksua ei palauteta, jos oppilas ei jatka tai hänelle ei voida osoittaa sopivaa ryhmää. Kesken lukuvuoden ilmoittautujia pyydetäänkin ottamaan ennen ilmoittautumista yhteyttä toimistoon, jotta voidaan varmistaa vapaa oppilaspaikka.


Alennukset

Viikkotuntialennukset
Useamman viikkotunnista alennus laskun loppusummasta:

Kahden viikkotunnin alennus: 50 e
Kolmen viikkotunnin alennus: 120 e
Neljän viikkotunnin alennus: 200 e
   

Neljännen viikkotunnin ylittävät tunnit ovat maksuttomia.

Täydentävien opintojen kurssimuotoiset TOP-jaksot eivät oikeuta viikkotuntialennuksiin. 


Perhealennus
Perhealennus toisesta perheenjäsenestä alkaen on 10 euroa / perheenjäsen. Perhealennuksen saaminen on perheen vastuulla: tanssiopiston toiminnassa olevat perheenjäsenet on ilmoitettava samalla ilmoittautumislomakkeessa tai tarvittaessa ota yhteyttä tanssiopiston toimistoon, toimisto@vinha.net p. 040 588 98 47.

Kertamaksulliset tunnit

Tällä hetkellä tanssiopistolla ei ole kertamaksullisia tunteja.

Tuntimuutokset ja tuntien korvauskäytännöt

--------------------

Välttämättömät sääntömuutokset ja -tarkennukset epidemia-aikana
Luoteis-Uusimaan tanssiopisto Vinha
Lukuvuosi 2020-2021

1. Oppilaan omien poissaolojen korvaaminen
Oppilaiden omista poissaoloista johtuva tuntien korvaaminen korvauslomakekäytännöllä on kielletty epidemiatilanteen aikana.

2. Opetuskertojen korvaaminen
Opiston toimesta peruuntuneita tunteja voidaan korvata soveltuvin osin etäyhteydellä livenä tai ennalta kuvatulla materiaalilla.

3. Maksualennukset
Etäopetuksesta ei myönnetä maksualennuksia. Omaehtoisesta korona-ajan karanteenista ei myönnetä maksualennuksia.

-----------------------

Opettajan ollessa estynyt opettamasta, opisto pyrkii löytämään sijaisen tunneille. Mikäli tunti joudutaan peruuttamaan, siitä ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon tekstiviestillä. Opettaja tiedottaa peruuntuneen tunnin korvaamisesta.

Oppilaan ollessa estynyt saapumaan tanssitunnille, on hän oikeutettu korvaamaan menetetyn tunnin toisella vastaavalla tanssitunnilla täyttämällä tilapäisen tanssituntipoissaolon korvauslipukkeen, joita löytyy toimipisteiden ilmoitustauluilta. Lipuke viedään korvaustunnin opettajalle.

Ohjeita tuntien korvaamiseen:

- Pidä itse kirjaa poissaoloistasi
- Korvaava tunti ei voi olla pidempi kuin korvattava tunti
- Yksi poissaolo oikeuttaa yhdelle korvaavalle tunnille (esim. 120 min tuntia ei voi korvata kahdella 60 min tunnilla)
- Tunnin voi hyvittää vastaavalla, tasoa alemmalla tai rinnakkaislajin tunnilla
- Tunteja voi korvata vain voimassaolevan laskutuskauden aikana (syyskausi / kevätkausi / kesäkausi)
- Etukäteen tiedossa olevia poissaoloja voi korvata myös ennakkoon
- Vierailevien opettajien tunneilla ja kursseilla ei voi korvata lukukausitunteja, ellei toisin ole tiedotettu
- Ennen esityksiä esiintyvien ryhmien tunneilla ei saa korvata: varmista siis toimistolta tai opettajaltasi sopivat ryhmät
- Pitkäaikaisissa sairaustapauksissa lukukausimaksuja hyvitetään lääkärintodistusta vastaan siitä päivästä alkaen, jolloin lääkärintodistus toimitetaan opistoon.
- Täysissä oppilasryhmissä ei saa korvata tunteja
Ole aina etukäteen yhteydessä toimistoon lääkärintodistusta vaativissa tapauksissa, maksuja ei hyvitetä takautuvasti.

Huom! Kursseilla ei voi käydä korvaamassa viikkotuntien poissaoloja ellei toisin ole tiedotettu

Etusetelit ja - kortit

Työnantajalta saadut liikunta- ja kulttuurisetelit käyvät Vinhan aikuisryhmien, kurssien, kertamaksutuntien ja esityslippujen maksuvälineenä. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan toimijalta saadulla Kaikukortilla pääsee katsomaan opiston esityksiä.   


Smartum liikunta- ja kulttuurietu
Smartum liikuntasetelit (4,00 euroa) käyvät maksuvälineenä opiston Drop in -tunneilla ja kursseilla. Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit (5,00 euroa) käyvät maksuvälineenä myös opiston esitysten lippuihin. Etuseteleistä ei anneta käteistä vaihtorahaa takaisin. Seteleiden ylimenevän summan asiakas voi maksaa esimerkiksi käteisellä.  

Lisää tietoa löydät Smartumin seteleistä osoitteesta Smartum


ePassi Sportti & Kulttuuri
ePassi Sportti & Kulttuuri -mobiilietu käy maksuvälineenä opiston Drop in -tunneilla ja kursseilla. ePassi toimii puhelimeen ladattavan sovelluksen kautta: etsi palveluntarjoajista Tanssiopisto Vinha, syötä tunnin summa ja vahvista maksu. Näytä mobiilikuitti tunnin alkaessa opettajalle. Myös lukukausimaksuja voi maksaa ePassilla kirjautumalla omilla tunnuksilla ePassin sivuille ja maksamalla summa verkkomaksun kautta.

Lisää tietoa löydät ePassi Sportti & Kulttuuri osoitteesta ePassi


Virikeseteli, Edenred liikunta- ja kulttuuriseteli
Edenredin Virikeseteli (5,00-10,00 euroa) käy maksuvälineen opiston Drop in -tunneilla ja kursseilla. Virikeseteli toimii myös puhelimeen ladattavan sovelluksen kautta: luo virike-etu mobiilisovelluksessa, etsi Tanssiopisto Vinha, syötä tunnin summa ja vahvista maksu. Näytä mobiilikuitti tunnin alkaessa opettajalle. Lisäksi Karkkilan toimipisteessä voit maksaa Edenred-kortilla tunteja ja kursseja. Kortilla lukukausimaksua maksettaessa ota etukäteen yhteyttä opiston toimistoon. Myös muissa toimipaikoissa korttimaksumahdollisuus ottamalla yhteyttä etukäteen opiston toimistoon.  

Lisää tietoa löydät Virikesetelistä osoitteesta Edenred Virikeseteli


Kaikukortti
Tanssiopisto Vinha kuuluu Karkkilan Kaikukorttiverkostoon. Kaikukortin jakelu on aloitettu Karkkilassa toukokuussa 2018. Kaikukortilla saa lippuja Vinhan omiin esityksiin. 

Lisää tietoa Karkkilan Kaikukortista osoitteesta Kaikukortti Karkkila

Oppilaspaikan peruuttaminen

Oppilaspaikan peruutus tehdään aina kirjallisesti opiston toimistoon (toimisto@vinha.net). Tanssiopiston opettajat eivät ota vastaan oppilaiden peruutus- tai tuntimuutoksia.

Jatkavien oppilaiden tulee tehdä oppilaspaikan peruutus ennen syyslukukauden (10.8.2020) tai kevätlukukauden (11.1.2021) alkua. Uusien oppilaiden tulee peruuttaa oppilaspaikka kahden kokeilukerran jälkeen ennen kolmatta lukujärjestyksen mukaista viikkotuntia.

Kesken lukukautta paikkansa peruuttavat oppilaat maksavat koko lukukausimaksun. Kun jatkava oppilas on osallistunut yhdelle opetuskerralle, katsotaan lukukausi oppilaan kohdalta aloitetuksi, ja koko lukukausimaksu veloitetaan.

Peruuttamatta jätetystä oppilaspaikasta veloitetaan puolet lukukausimaksusta.

Täydentävien opintojen TOP-jaksojen, leirien ja muiden kurssien osallistuminen tulee peruuttaa 7 päivää ennen merkittyä alkamispäivää. Tätä myöhemmin tulevista peruutuksista veloitetaan puolet jakson, leirin tai kurssin hinnasta. Kurssimaksu veloitetaan kokonaan, mikäli peruutus myöhästyy.

Vapaaoppilaspaikat

Tanssiopisto Vinhaan myönnetään tarvittaessa ja erikseen anottaessa vapaaoppilaspaikkoja sekä alennuksia lukukausimaksuista. Paikoista päättää tanssiyhdistyksen hallitus, päätökseen vaikuttavat sekä oppilaan taloudellinen tilanne että opintomotivaatio. Hakijalla tulee kuitenkin olla oppilaspaikka jo ennen vapaaoppilaspaikan anomista.

Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea 31.8. (syyslukukausi / koko lukuvuosi) tai 31.1. (kevätlukukausi) mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vapaamuotoiset vapaaoppilashakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteella hallitus@vinha.net tai paperisena osoitteeseen Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry., Niuhalanraitti 16, 03400 Vihti.

Laskut

Lukukausilasku lähetetään sähköpostitse tai postitse ilmoittautumisen yhteydessä valitun vaihtoehdon mukaan ilmoitettuun osoitteeseen.

Lukukausimaksu suoritetaan yhdessä, kahdessa tai kolmessa erässä ilmoittautumisen yhteydessä valitun vaihtoehdon mukaan. Maksujen eräpäiviin on mahdollista sopia muutoksia ottamalla yhteyttä opiston toimistoon ennen laskun erääntymistä.  Enemmän kuin 1 erässä maksavilta peritään 5 euron maksutapakorotus.

Uutta lukukautta ei voi aloittaa, mikäli edellinen lukukausimaksu on maksamatta.

Toisesta maksuhuomautuksesta alkaen laskuun lisätään 5 euron huomautuskulu.

Maksujen siirtyessä perintätoimiston hoidettavaksi oppilas maksaa perintätoimiston kulut, tanssiopiston huomautuskulut ja viivästyskoron maksamattomasta lukukausimaksusta laskun eräpäivästä alkaen. Maksujen perintää hoitaa Intrum Justitia.

Samasta taloudesta osallistuvien oppilaiden laskutuksessa huomioidaan perhealennus, mikäli perhe on ilmoittanut opistolle oppilaiden kuuluvan samaan talouteen.

Lukukausimaksun voi maksaa normaalin tilisiirron lisäksi opiston nettisivuilla mainituilla liikuntaseteleillä, -korteilla tai -mobiilimaksulla.