Tanssilajit

Lukuvuonna 2020-2021 opistossa voi tanssia seuraavissa ryhmissä uuden opetussuunnitelman mukaan: 

Taaperotanssi (alle 3-vuotiaat aikuisen kanssa)
Tanssi 3-v. / 4-v. / 5-v. / 6.v.
Tanssistartti 7-8-v.
Baletti (yli 9-v. taito- ja ikätasoryhmittäin)
Jazztanssi (yli 9-v. taito- ja ikätasoryhmittäin)
Nykytanssi 
(yli 9-v. taito- ja ikätasoryhmittäin)
Urban (yli 9-v. taito- ja ikätasoryhmittäin)

Lisäksi täydentävien opintojen TOP-jaksoilla voi opiskella allaolevissa ryhmissä ja kursseilla:

Perhesirkus, alle kouluikäiset 
Tanssiakrobatian alkeet, alakouluikäiset
Omat tanssit, alakouluikäiset
Tanssiakrobatian alkeet, yli 13-vuotiaat
Esitysryhmä, 13-15-vuotiaat,
Teatteriproduktion tanssiryhmä, yli 13-vuotiaat
Dancing to the Weekend, yli 15-vuotiaat
Lopputyö, yli 15-vuotiaat
  Aina on oikea aika tanssia!
Mukaan voi tulla minkä ikäisenä tahansa, ja halutessaan tanssiharrastuksen voikin aloittaa jo alle 1-vuotiaana. Alle kouluikäiset tanssijat osallistuvat varhaisiän tanssiopintoihin, ja varsinaisiin tanssiopintoihin voi osallistua 7-vuotiaasta alkaen. Tanssiopisto Vinhassa voi opiskella tanssia taiteen perusopetuksen sekä yleisen että laajan oppimäärän mukaisesti, ja myös aikuisten on mahdollista suorittaa kumpaakin oppimäärää. Aikuisille järjestetään omia ryhmiä kysynnän mukaan.
Esiintyminen on osa kaikkea tanssin opetusta ja kokemus korostuu kaikissa esiintymistilanteissa.

Vauvatanssi ja Taaperotanssi – Tanssia yhdessä aikuisen kanssa

Vinhassa tanssiharrastuksen voi aloittaa jo 0-1-vuotiaana aikuisten ja lasten yhteisessä vauvatanssiryhmässä tai 1-2-vuotiaana aikuisten ja lasten yhteisessä taaperotanssiryhmässä. Molempien ryhmien toiminta perustuu parityöskentelyyn. Yhdessä nautitaan niin liikkumisesta, musiikista kuin yhteisestä vuorovaikutuksesta. Tunneilla tutustutaan tanssin eri elementteihin ja tanssitunnin rakenteeseen, mutta toiminnan pääpaino on yhdessä tekemisessä. Taaperoryhmissä esiintymistä voidaan harjoitella esimerkiksi tuntitilanteissa tai avoimissa ovissa.


Perhetanssi – Tanssia yhdessä aikuisen kanssa

Vinha tarjoaa perhetanssia 3–6-vuotiaille lapsille aikuisen kanssa. Perhetanssi perustuu parityöskentelyyn samoin kuin taaperotanssi oppilaiden ikä- ja taitotaso huomioiden. Perhetanssitunti on sekä aikuisen että lapsen tanssitunti. Yhdessä nautitaan niin liikkumisesta, musiikista kuin yhteisestä vuorovaikutuksesta. Perhetanssitunnit luovat hyvän pohjan varsinaisiin tanssiopintoihin. Tunneilla tutustutaan tanssin eri elementteihin ja tanssitunnin rakenteeseen, mutta toiminnan pääpaino on yhdessä tekemisessä.


Tanssia lapsiryhmässä

Vinha tarjoaa tanssia lapsiryhmissä 3–6-vuotiaille. Tanssitunneilla lapsi itsenäistyy toimimaan ryhmässä ja omatoimista tanssiharrastusta suositellaan aloitettavaksi silloin kun lapsi on valmis ja halukas jäämään tanssitunnille ilman huoltajiaan. Ryhmässä toimimisen harjoittelu on keskeisessä asemassa kaikilla tanssitunneilla ikäryhmään katsomatta. Opetuksessa tuetaan lapsen omaa luontaista liikkumista ja luovuutta sekä kannustetaan omaan tanssi-ilmaisuun oppilaan ikä ja taitotaso huomioiden. Tanssitunnit luovat hyvän pohjan varsinaisiin tanssiopintoihin. Tunneilla lapsi tutustuu erilaisiin liikkumistapoihin, oman kehon hahmotukseen sekä tilan ja musiikin eri elementteihin.


Tanssistartti / Tanssi A

Tanssistartti (yleinen oppimäärä) ja Tanssi A (laaja oppimäärä) käynnistää varsinaiset tanssiopinnot ja yleisimmin opintokokonaisuus suoritetaan 7-8-vuotiaana. Vasta myöhemmät tanssivalinnat ratkaisevat, kumpaa oppimäärää oppilas suorittaa. Tanssistartissa tutustutaan tanssitunnin rakenteeseen, tanssitermeihin, eri tanssilajien pohjalla oleviin perusliikkeisiin, ryhmässä toimimiseen ja musiikin kuunteluun. Opintokokonaisuuden aikana oppilas saa myös kokemuksen eri tanssilajien tanssimisesta. Tarkoituksena on, että hän osaa tanssistartin jälkeen valita itselleen tanssilajin tai -lajit, jonka/joiden tunneilla hän jatkaa tanssiopintojaan.


Baletti

Vinhassa balettia voi harrastaa omana oppiaineenaan 9-vuotiaasta alkaen. Baletinopetus on suunnattu kaikille, ketkä balettia haluavat tanssia. Perinteisiä baletin tekniikan vaatimuksia keholle sovelletaan kunkin oppilaan kehoa kunnioittaen ja kehoystävällisyys huomioiden. Balettitunnilla harjoitellaan baletin tanssitekniikkaa, erilaisia askel-, hyppy- ja tanssisarjoja, baletin liikesanastoa ja improvisaatiota ikä- ja taitotaso huomioiden. Baletinopetus rakentuu hyvin vahvasti aiemmin opitun kertaamiselle ja vaikeustason sekä yksityiskohtien lisäämiselle. Oma tanssijuus ja improvisaatio korostuvat kaikessa Vinhan opetuksessa. Kärkitossuharjoittelu edellyttää vähintään 12 vuoden ikää, tarvittavia fyysisiä edellytyksiä ja vähintään kahta baletin viikkotuntia.

Nykytanssi
Vinhassa nykytanssia voi omana oppiaineenaan harrastaa 9-vuotiaasta alkaen. Nykytanssin perinne rakentuu monista erilaisista tekniikoista. Opetuksen painopisteinä voivat olla opettajan omasta koulutuksesta ja tanssikäsityksestä riippuen esimerkiksi improvisaatio, erilaiset kehotekniikat tai modernin tanssin suuntaukset. Oppilaan oman luonnollisen liikkumistavan löytyminen ja improvisaatio kulkevat mukana kaikessa Vinhan nykytanssiopetuksessa.


Jazztanssi
Jazztanssia voi omana oppiaineenaan harrastaa 9-vuotiaasta alkaen. Jazztanssi on vauhdikas ja energinen tanssilaji, jonka olennaisia piirteitä ovat rytmi, dynamiikan vaihtelut, koordinaatio ja kehon monipuolinen käyttö. Jazztanssi on ajassa elävä, kehittyvä tanssin muoto, jota ei rajata selkeästi yhdeksi tanssitekniikakseen. Opettajan omat painotukset sekä oppilaan oman tanssityylin etsiminen luovat pohjan tanssinopetukselle. Jazztunnilla harjoitellaan jazztanssille ominaista tanssitekniikkaa esimerkiksi 

piruetti- ja askelsarjojen muodossa.


Urban
Urban on yleisnimitys erilaisille katutanssien alalajeille. Omana oppiaineenaan sitä voi Vinhassa harrastaa 9-vuotiaasta alkaen. Moninaisuudestaan johtuen katutansseilla ei ole olemassa yhtä yhtenäistä tanssitekniikkaa, vaan ne ovat selkeästi kiinni ajassa ja kehittyvät ja muuttuvat koko ajan. Opetuksen painopisteinä ja sisältöinä voivat olla opettajan omasta koulutuksesta ja tanssitaustasta riippuen esimerkiksi hip hop, breakdance, locking, house. Oppilaan oman tanssityylin löytyminen ja improvisaatio kulkevat kuitenkin mukana kaikessa Vinhan tanssinopetuksessa. Tanssituntien puitteissa voidaan tutustua myös muuhun lajiin liittyvään katukulttuuriin.


Opetussuunnitelma

Tanssiopisto Vinha on Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinhan ylläpitämä, taiteen perusopetusta antava oppilaitos. Syksyllä 2005 perustettu yhdistys jatkaa karkkilalaisen päiväkoti Karkin kannatusyhdistyksen tanssikoulun sekä Vihdin taidetanssin edistämisyhdistys Villit Lapset ry:n toimintaa. Vuoden 2006 alusta alkaen Vinha vastaa tanssin perusopetuksesta luoteisella Uudellamaalla. Vinhan toimintakunnat ovat Karkkila, Lohja ja Vihti.

Taiteen perusopetuksen opetusuunnitelmat uudistuivat vuonna 2018 ja uuden opistokohtaisen opetussuunnitelman mukainen opetus on alkanut syksyllä 2018.

 

Avaa opetussuunnitelma tästä

Avaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2021 tästä
Liite 1: Turvallisemman tilan periaatteet
Liite 2: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 2020

Equality and Non-Discrimination Plan 2020–2021
Attachment 1: Principles of a Safer Space
Attachment 2: Survey - Equality and Non-Discrimination 2020 (in finnish)

Tanssituntiohjeistus

Muistathan hyvän tanssietiketin:

Tanssitunneille tulee saapua ajoissa. Pääsääntöisesti yli 10 minuutin myöhästymisen jälkeen tunnille ei saa tulla kun lämmittelyosio on ohi.

Muista käydä vessassa ennen tuntia. Erityisesti pienimpien oppilaiden vanhempien tulee muistaa käyttää lapsensa vessassa ennen tunnin alkua. 

Poissaoloista tulee ilmoittaa joko opiston toimistoon tai suoraan omalle opettajalle. Erityisesti esiintymispoissaoloista tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin, jotta ryhmä osaa ottaa harjoitellessa huomioon mahdollisesti muuttuvat kuviot ja paikat.

Vanhempien tulee hakea oppilas tunnilta ajoissa, sillä opettajilla ei ole tuntien väleissä taukoja. Jos huomaat eteisessä alle kouluikäisen oppilaan ilman huoltajaa, tuothan hänet takaisin tanssisaliin.

Opettajien on hyvä olla tietoisia, jos oppilaalla on jotakin terveyteen liittyvää erityisyyttä, joka tulee huomioida tanssitunnilla - otathan yhteyttä omaan opettajaan.

Opettajat ohjeistavat juomapullokäytännöistä ryhmä- ja tuntikohtaisesti. Janojuomaksi suositellaan vettä ja juomapulloksi sellaista pulloa, jonka oppilas osaa itse avata ja sulkea.

Salien ulkopuolella juokseminen ja huutaminen on ehdottomasti kielletty: muistamme antaa tanssirauhan jokaiselle. Huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan rauhallisesta ja hyvästä ilmapiiristä odottelun aikana.